Dòng Nội dung
1
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thúy Quỳnh

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm 21cm

Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đám cưới của người H'Mông Lềnh (H'Mông Hoa) ở Lào Cai : Sưu tầm, nghiên cứu / Trần Hữu Sơn (Chủ biên),...

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017
519tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu chi tiết nghi lễ đám cưới đặc sắc theo phong tục truyền thống của người H'mông với nhiều các bước khác nhau được thực hiện trong những khoảng thời gian nhất định như: Lễ so tuổi, lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ lại mặt...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Yếu tố kì ảo trong Nghìn lẻ một đêm : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Lê Thúy Quỳnh ; TS. Nguyễn Thị Bích Dung (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
46tr. ; 29cm 29cm

Thông qua việc nghiên cứu các yếu tố kì ảo trong Nghìn lẻ một đêm khóa luận khám phá ra cái hay cái đẹp sức hấp dẫn của thiên truyện Nghìn lẻ một đêm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)