Dòng Nội dung
1
Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hạnh Phương

H. : Khoa học Xã hội, 2020
222tr. : bảng ; 21cm 21cm

Đề xuất các biện pháp sư phạm bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho học sinh thông qua dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT, góp phần phát triển năng lực và những phẩm chất cao đẹp cho các em học sinh...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học tạo lập văn bản nghị luận xã hội theo định hướng phát triển năng lực : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Vũ Ngọc Huế ; Trần Thị Hạnh Phương(Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
63tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)
3
Dạy học văn bản kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) ở nhà trường phổ thông theo mô hình đọc hiểu ba giai đoạn : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Lê Thị Ngọc Bích ; TS. Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
123tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Xây dựng những cơ sở lí luận của đề tài về đọc hiểu, dạy học đọc hiểu văn bản văn học trong nhà trường phổ thông; mô hình đọc hiểu ba giai đoạn; thể loại truyện cổ tích; đặc điểm tâm sinh lý học sinh phổ thông ; Khảo sát, tìm hiểu thực trạng dạy học văn bản kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt ở nhà trường THPT theo mô hình ba giai đoạn; Đề xuất vận dụng mô hình đọc hiểu ba giai đoạn vào dạy học đọc hiểu văn bản kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt ở lớp 12.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
4
Hoạt động giải nghĩa từ cho học sinh lớp 5 trong dạy học tập đọc ở tiểu học : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hường ; Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
56tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
5
Hướng dẫn học sinh tự đặt câu hỏi trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại ở trường THPT : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Phan Quỳnh Nga ; TS. Trần Thị Hạnh Phương (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
145tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Luận văn đưa ra cách thức để hướng dẫn học sinh tự đặt ra câu hỏi (cho bạn thân, cho cộng đồng kiến giải,…) khi dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại. Từ đó, phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh. Qua đó cũng góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở nhà trường THPT.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)