Dòng Nội dung
1
Bài tập giải tích. Nhóm ngành 1 / Tập 1 : Phạm Ngọc Thao (Chủ biên),...

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998
203tr. ; 20,5cm 20,5cm


Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập giải tích. Nhóm ngành 1 / Tập 2 : Phạm Ngọc Thao (Chủ biên),..

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998
258tr. ; 20,5cm 20,5cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập không gian tôpô - độ đo- tích phân / Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
238tr. ; 20 cm 20 cm

Gồm gần 400 đề bài và lời giải bài tập không gian Tôpô - Độ đo - Tích phân dành cho sinh viên năm thứ 3 khoa toán trường đại học sư phạm
Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)