Dòng Nội dung
1
Đặc điểm ngôn ngữ trong truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng : Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Bùi Kim Thoan ; PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hương (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
114tr. : bảng ; 29cm 29cm

Vận dụng lý thuyết về ngôn ngữ nghệ thuật, đề tài làm sáng tỏ các đặc điểm ngôn từ trong truyện ngắn của Ma Văn Kháng, từ đó làm rõ nét đặc sắc, riêng biệt trong phong cách ngôn ngữ của nhà văn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)
2