Dòng Nội dung
1
Biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Lành ; Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
145tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu lý luận và thực trạng về đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học; Đề xuất một số biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:69)
2
Chương trình quản lý thư viện trường THPT Thạch Thất : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Cử nhânTin học / Nguyễn Thị Lành; TS. Lê Huy Thập (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2008
48tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đa thức đối xứng và ứng dụng để giải phương trình : Khóa luận tốt nghiệp Đại học : Chuyên ngành: Đại số / Nguyễn Thị Lành; Nguyễn Thị Bình (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành], 2012
57tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đám cưới của người Hà Nhì đen huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Lành

H. : Mỹ thuật, 2016
222tr. ; 21 cm 21 cm

Trình bày quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn của người Pa Dí. Giới thiệu nghi lễ cưới của người Pa Dí; âm nhạc, trang phục và ẩm thực trong lễ cưới; đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hàm suy rộng định nghĩa theo dãy : khoá luận tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành: Giải tích / Nguyễn Thị Lành ; TS. Tạ Ngọc Trí (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành], 2012
44tr.+phụ lục ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)