Dòng Nội dung
1
Biện pháp phòng tránh hiện tượng bắt nạt cho học sinh Tiểu học : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đỗ Thị Huyền ; Lê Thanh Hà (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
78tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Biểu hiện cảm xúc, tình cảm của trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Hoa Hồng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Tâm lí học / Nguyễn Thị Nga ; Lê Thanh Hà (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
81tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đặc điểm tưởng tượng của trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Dương Thị Yến Trinh; Lê Thanh Hà (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
55tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo dục công dân 10 / Mai Văn Bính (c.b), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
116tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và phong cách giáo dục của cha mẹ (Nghiên cứu tại một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội) : Sách chuyên khảo / Lê Thanh Hà, Đào Thị Diệu Linh

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
192tr. : hình, bảng ; 21cm 21cm

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và phong cách giáo dục của cha mẹ
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)