Dòng Nội dung
1
<65=sáu mươi năm> Nguyễn Du tiểu luận và phê bình / Phạn Trung Đỉnh, Trần Quang Quý, Bùi Văn Hoà, Lại Nguyên Ân

H. : Hội nhà văn, 2012
429tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A study on the thematic structures of the third-year English major students' essay-writing = Nghiên cứu về cấu trúc chủ đề trong bài tiểu luận của sinh viên năm ba chuyên ngành Tiếng Anh : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Ta Thi Thanh Huyen ; MA. Dao Thi Lan Anh (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
38tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về cấu trúc chủ đề trong bài tiểu luận của sinh viên năm ba chuyên ngành Tiếng Anh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
3
Các nhà thơ cổ điển Việt Nam. Tiểu luận 1950-1980 / Tập 1, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du : Xuân Diệu

H. : Văn học, 1981
325tr ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các nhà thơ cổ điển Việt Nam. Tiểu luận 1950-1980 / Tập 2, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Đào Tấn : Xuân Diệu

H. : Văn học, 1982
433tr ; 19 cm 19 cm

Cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà thơ cổ điển Việt Nam: Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Đào Tấn
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cảm tưởng phê bình tiểu luận : Kỷ niệm 1975

H. : Ban Thư ký Bộ môn ngữ văn của các trường Đại học[phát hành], 1975
350tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)