Dòng Nội dung
1
A comprehensive introduction to differential geometry. Vol. I / Michael Spivak

Đài Bắc : National Taiwan university book co., 1979
xiii, 668p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập hình học vi phân / Đoàn Quỳnh (chủ biên),...

H. : Giáo dục, 1993
272tr. ; 21cm 21cm

Tóm tắt lí thuyết và đề bài tập; Phần giải hoặc trả lời về phép tính giải tích trong không gian ơclit En và hình học vi phân của En(n=23); Đường trong En(n=2,3); Mặt trong E3; Đa tạp Riman hai chiều
Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hình học vi phân / Đoàn Quỳnh

H. : Giáo dục, 2001
380tr ; 20cm 20cm

Phép tính giải tích trong không gian Euclid En và hình học vi phân của En. Đường trong En (n=2,3). Mặt trong E3. Đa tạp Riemenn hai chiều. Sơ lược về đa tạp khả vi và đa tạp Riemann n chiều
Đầu mục:44 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hình học vi phân : Đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục giới thiệu làm sách dùng chùng cho các trường Đại học Sư phạm / Đoàn Quỳnh

H. : Giáo dục, 1989
379tr ; 19cm 19cm

Phép tính giải tích trong không gian Euclid En và hình học vi phân của En. Đường trong En (n=2,3). Mặt trong E3. Đa tạp Riemenn hai chiều. Sơ lược về đa tạp khả vi và đa tạp Riemann n chiều
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hình học vi phân của các mặt chính quy : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vũ Thị Thu Hiền; Trần Văn Nghị (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
70‡€tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)