Dòng Nội dung
1
Bậc Tôpô và ứng dụng : Luận văn thạc sĩ Toán học: Chuyên ngành: Toán giải tích / Phạm Quốc Khánh; PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2012
57tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu một cách có hệ thống về bậc tôpô và phương pháp sử dụng bậc tôpô để nghiên cứu về toán giải tích và ứng dụng của nó
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập không gian tôpô - độ đo- tích phân / Bùi Đắc Tắc, Nguyễn Thanh Hà

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
238tr. ; 20 cm 20 cm

Gồm gần 400 đề bài và lời giải bài tập không gian Tôpô - Độ đo - Tích phân dành cho sinh viên năm thứ 3 khoa toán trường đại học sư phạm
Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các loại Tôpô thường gặp trong không gian các toán tử tuyến tính bị chặn và quan hệ giữa chúng : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Giải tích / Đõ Thị Lan;Tạ Ngọc Trí (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
42tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cấu trúc (DN) và (DNφ) của đối ngẫu của không gian mầm các hàm chỉnh hình : Luận văn Thạc sĩ Toán học / Phạm Quốc Huy; TS. Nguyễn Văn Hào (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
65tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu về bất biến tôpô tuyến tính (Dn), (DNφ) trên không gian Frechet.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Không gian liên thông : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Hình học / Nguyễn Thị Hường; Nguyễn Năng Tâm (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
38tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)