Dòng Nội dung
1
Bồi dưỡng giáo viên tiểu học về tổ chức học sinh học toán thông qua hoạt động trải nghiệm : Luận án Tiến sĩ Giáo dục học / Nguyễn Quang Nhữ ; PGS.TS. Vũ Quốc Chung. TS. Hoàng Lê Mai (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
138tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu, thu thập thông tin về tình hình bồi dưỡng giáo viên tiểu học những năm gần đây và phân tích, đánh giá, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học. Nghiên cứu tổ chức học sinh học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm ở tiểu học. Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên tiểu học về tổ chức học sinh học toán thông qua hoạt động trải nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)
2
Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hạnh Phương

H. : Khoa học Xã hội, 2020
222tr. : bảng ; 21cm 21cm

Đề xuất các biện pháp sư phạm bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho học sinh thông qua dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT, góp phần phát triển năng lực và những phẩm chất cao đẹp cho các em học sinh...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông môn Giáo dục thể chất

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
141tr. ; 27 cm 27 cm

Hệ thống các khái niệm cơ bản về giáo dục thể chất và phương pháp giảng dạy thể dục thể thao trong trường trung học phổ thông. Vận dụng các nguyên tắc trong giáo dục thể chất đối với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Các phương pháp theo dõi phản ứng cơ thể trong buổi tập; các chấn thương và một số bệnh lý thường gặp trong tập luyện thể dục thể thao, các phương pháp sơ cứu.
Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Một số biện pháp bồi dưỡng ý thức tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phùng Tố Uyên ; Trần Thị Hồng Loan (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
60tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
5
Một số biện pháp quản lí bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học cơ sở chất lượng cao tại tỉnh Thái Bình trong bối cảnh hiện nay / Mai Văn Hân // Tạp chí Khoa học 2020.-Số 65, tr.84-98
Đề xuất một số biện pháp quản lí, bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học cơ sở chất lượng cao trong tỉnh đáo ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh xã hội hiện nay