Dòng Nội dung
1
<10=Mười> thế kỉ bàn luận về văn chương. Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XX / Tập 1 : Phan Trọng Thưởng, ... (Sưu tầm, tuyển chọn, và giới thiệu)

H. : Giáo dục, 2007
839tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu về những thành tựu lí luận, phê bình văn học của ông cha ta từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 20, cụ thể là các bài phân tích, bình luận về các tác phẩm, tác giả, thể loại văn học tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A brief history of American literature / Richard Gray

Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2011
x, 410p. : ill., map ; 25cm 25cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Anh Đức. Nguyễn Quang Sáng. Sơn Nam : Tuyển chọn và trích dẫn những bài phê bình, bình luận văn học của các nhà văn, nhà nghiên cứu Việt Nam và thế giới. / Vũ Tiến Quỳnh

Khánh Hoà : Tổng hợp Khánh Hoà, 1992
96 tr. ; 21 cm 21 cm

Tổng hợp một số bài phê bình, bình luận văn học của các tác giả về các tác phẩm của ba nhà văn: Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Sơn Nam.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Art and anger : Essays on politics and the imagination / Ilan Stavans

Albuquerque : University of New Mexico Press, 1996
x, 253 p. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bataille / Fred Botting and Scott Wilson.

New York : Palgrave, 2001
viii, 232 p. ; 23 cm. 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)