Dòng Nội dung
1
<30=Ba mươi> bài luyện thi trắc nghiệm tiếng Anh. dành cho học sinh THPT và thí sinh thi CĐ - ĐH / Tập 1 : Song Phúc (chủ biên)

H. : Giáo dục, 2003
112tr. ; 20cm. 20cm.

Bao gồm 30 bài luyện thi tiếng Anh dùng cho học sinh THPT và thí sinh thi Cao đẳng và đại học, mỗi bài thi gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Hán hiện đại : Trình độ sơ cấp / TS. Phạm Thị Nghĩa Vân (ch.b.),...

H. : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2023
123tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Giới thiệu khái niệm về ngữ âm, ngữ học và ngữ âm tiếng Trung Quốc hiện đại. Đưa ra các dạng bài tập trắc nghiệm ngữ âm
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phần bức xạ nhiệt : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Châm ; THS. Nguyễn Thị Thắm (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
53tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
4
Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phần giao thoa ánh sáng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phạm Thị Hương; Phan Thị Thanh Hồng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
43tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phần mắt và các ứng dụng quang học bổ trợ cho mắt : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phùng Thị Hà; Phan Thị Thanh Hồng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
52tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)