Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGĐT ngày 2/11/2019 / Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên) ; Đỗ Thanh Hiên

H. : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2020
72tr. : Minh họa

Sách hướng dẫn các em học hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc, nghe nhạc và khám phá bao điều kì diệu của thế giới âm nhạc
Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập hoá học ở trường phổ thông/ Nguyễn Xuân Trường

.: Đại học Sư phạm, 2003
246Tr.; 21cm. 21cm.

Giới thiệu đại cương về một bài toán hoá học; các phương pháp cân bằng phản ứng hoá học, giải bài toán hoá học, giải bài tập về điện phân và áp suất, bài tập hoá hữu cơ và các bài tập trắc nghiệm hoá học. Cuốn sách cũng đưa ra các phương pháp sử dụng bài tập trong quá trình giảng dạy hoá học
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5