Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng không tốt của từ Hán Việt đối với học sinh Việt Nam khi học từ vựng tiếng Hán : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Ngô Thị Thanh ; Đổng Linh Lợi (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
40tr ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Hán hiện đại : Trình độ sơ cấp / TS. Phạm Thị Nghĩa Vân (ch.b.),...

H. : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2023
123tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Giới thiệu khái niệm về ngữ âm, ngữ học và ngữ âm tiếng Trung Quốc hiện đại. Đưa ra các dạng bài tập trắc nghiệm ngữ âm
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đối chiếu từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt và tiếng Hán hiện đại : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Đoàn Thị Phương Uyên ; TS. Đỗ Thi Hiên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
48tr. ; 29cm 29cm

Chỉ ra những đặc điểm của từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt và tiếng Hán hiện đại. đối chiếu điểm tương đồng và khác biệt về đặc điểm giữa từ ngữ xưng hô trong tiếng Hán hiện đại và tiếng Việt, từ đó tạo nền tảng nhất định bổ trợ cho việc dạy - học tiếng Hán của người Việt. Đối chiếu, so sánh nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt về đặc điểm trong từ ngữ xưng hô của hai ngôn ngữ này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Giáo trình tiếng hán. Dùng cho học sinh năm nhất khoa Trung văn / Tập 1 : Khương Ngọc Toản,...

H. : Giáo dục, 1976
287tr. ; 20 cm 20 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình trung cấp Hán ngữ thực hành nhịp cầu. Tập 1 / Trần Thị Thanh Liêm (chủ biên), Trần Đức Lân, Vũ Thị Thuỷ,... dịch

H. : Nxb. Lao động, 2009
306tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)