Dòng Nội dung
1
Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 9 / Phan Ngọc Liên (Chủ biên), ..

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
32tr. : ảnh, bản đồ ; 30cm 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chuyên đề bồi dưỡng toán thực tế lớp 9 / Nguyễn Ngọc Giang (ch.b.),…

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
264tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Dạy học tích hợp với chủ đề ‘‘Ánh sáng và sự sống’’ : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Tuyền ; ThS. Lê Thị Xuyến (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
778tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Vận dụng các kiến thức và những ứng dụng thực tiễn liên quan đến ánh sáng vào xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp với chủ đề ‘‘ánh sáng và sự sống’’ ở trường trung học cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Designing experiential activities in teaching nith-grade mathematics : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Dung ; Dr. Vu Dinh Phuong (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
48tr. ; 29cm 29cm

Research the theorrtical and practical basis to design some EA in teaching ninth-grade Mathematics to iprove the quality of teaching and learning in secondary schools.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Developing Pisa-style assessment tools to evaluate Grade 9 student's mathematical competenc : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Le Minh Hang ; Dr. Nguyen Ngoc Tu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
151tr. ; 29cm 29cm

Research on students' Mathematical competenciex and Mathemmatical literacy assessment of PISA. Since then, construct a PISA-style questions to help teachers and students have an objective, effective about grade 9 students' math competencies and learning outcomes.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)