Dòng Nội dung
1
Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 9 / Phan Ngọc Liên (Chủ biên), ..

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
32tr. : ảnh, bản đồ ; 30cm 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chuyên đề bồi dưỡng toán thực tế lớp 9 / Nguyễn Ngọc Giang (ch.b.),…

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
264tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Designing experiential activities in teaching nith-grade mathematics : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Dung ; Dr. Vu Dinh Phuong (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
48tr. ; 29cm 29cm

Research the theorrtical and practical basis to design some EA in teaching ninth-grade Mathematics to iprove the quality of teaching and learning in secondary schools.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Developing Pisa-style assessment tools to evaluate Grade 9 student's mathematical competenc : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Le Minh Hang ; Dr. Nguyen Ngoc Tu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
151tr. ; 29cm 29cm

Research on students' Mathematical competenciex and Mathemmatical literacy assessment of PISA. Since then, construct a PISA-style questions to help teachers and students have an objective, effective about grade 9 students' math competencies and learning outcomes.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5