Dòng Nội dung
1
<66=Sáu mươi sáu> tình huống của hiệu trưởng trường tiểu học / Nguyễn Trại

H. : Giáo dục, 2003
156tr. ; 20cm 20cm

Tập hợp 66 tình huống ứng xử giữa hiệu trưởng với giáo viên, với học sinh, với phụ huynh học sinh và với những đối tượng khác dành cho hiệu trưởng các trường tiểu học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc 2 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính ( tổng ch.b. kiêm ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình,…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
64tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Âm nhạc 5 / Hoàng Long (chủ biên), Lê Minh Châu, Hoàng Lân,...

H. : Giáo dục, 2006
63tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Âm nhạc. Giáo trình dùng trong các trường Sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học / tập 1, quyển A : Nguyễn Minh Toàn (chủ biên), Nguyễn Hoành Thông, Nguyễn Đắc Quỳnh

H. : Bộ Giáo giáo và Đào tạo, Vụ Giáo viên xb., 1993
97tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Âm nhạc. Giáo trình dùng trong các trường Sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học / tập 2 : Nguyễn Minh Toàn (chủ biên), Nguyễn Hoành Thông, Nguyễn Đắc Quỳnh

H. : Bộ Giáo giáo và Đào tạo, Vụ Giáo viên xb., 1992
103tr. ; 20,5cm 20,5cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)