Dòng Nội dung
1
2006 International Building Code companion / R. Dodge Woodson

New york : McGraw-Hill, 2007
xvii, 435 p. ; 24cm 24cm

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về luật xây dựng quốc tế. Cách phân loại, đánh giá từng loại công việc trong ngành xây dựng. Các yêu cầu chi tiết đối với từng loại hình công việc. Các qui định chung về nền móng, chống cháy, chống ồn, chống động đất và các qui định kĩ thuật , an toàn khác đối với xây dựng nhà cao tầng, nhà trong nhà trong các khu vực đặc biệt
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Build your own electric vehicle / Seth leitman, Bob Brant

New York : McGraw-Hill, 2013
xxi, 388 p. : ill. ; 24cm 24cm

Xây dựng xã hội xe điện. Lịch sử của xe điện. Lợi ích của xe điện đối với con người
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS Huyện Gia Lâm- Thành phố Hà nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục

H., 1999
78tr. ; 29cm. 29cm.

Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận quản lý, quản lý trường học và đội ngũ cán bộ quản lý trường học.Phân tích thực trạng đội ngũ CBQL trường THPT Huyện Gia Lâm.Đề xuất giải pháp nhằm XD và PT đội ngũ CBQL ở Huyện Gia Lâm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Concrete systems for homes and low-rise construction : a Portland Cement Association guide / Pieter A. VanderWerf ... [et al.]

New York : McGraw-Hill, 2006
xiii, 425 p., 8 p. of plates : |b ill. (some col.) xiii, 425 p., 8 p. of plates : ill. (some col.) ; 25cm 25cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)