Dòng Nội dung
1
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và vấn đề xây dựng quy chế dân chủ cơ sở

H. : Chính trị quốc gia, 1998
326tr. ; 19 cm 19 cm

Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)