Dòng Nội dung
1
Dạy đại từ trong văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, 5 : Luận văn thạc sĩ giáo dục học / Lương Thị Duyên ; Phạm Thị Hoà n(Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường ĐHSP HN2 [phát hành] , 2010
118tr. ; 30 cm + 30 cm +

Tổng hợp những vấn đề lí luận có liên quan đến đại từ trong Tiếng Việt, đặc biệt là các đại từ được dạy ở tiểu học - nhóm đại từ xưng hô. Điều tra thực trạng việc dạy học đại từ xưng hô cho học sinh lớp 4,5 trong văn kể chuyện. Tìm ra được những biện pháp dạy học đại từ trong văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, 5.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dạy kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 2, 3 / Nguyễn Long Hải ; Đỗ Huy Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường ĐHSP HN2 [phát hành], 2007
89tr. ; 30 cm 30 cm

Trình bày rõ một số cơ sở lý thuyết về kể chuyện trong chương trình tiểu học từ năm 1981 đến nay, chương trình cũ lẫn chương trình mới. Luận văn đi sâu nhiều đến yêu cầu kể sáng tạo phân môn kể chuyện cho học sinh lớp 2,3..
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Về ngôi kể trong văn kể chuyện và phương pháp hướng dẫn học sinh tiểu học miền núi luyện tập chuyển đổi ngôi kể trong bài văn kể chuyện : Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và Nhân văn / Đặng Thị Sợi, Nguyễn Trí

H., 1999
110tr. ; 29cm. + 29cm. +

Trình bày mốt số cơ sở lý thuyết về ngôi kể và việc chuyển đổi ngôi kể trong văn kể chuyện nói chung và ở trường tiểu học nói riêng; xác định các tiền đề lý luận cho việc hướng dẫn học sinh chuyển đổi ngôi kể trong văn kể chuyện ; khải sát thực tế việc dạy và học dạng bài trên ở trường tiểu học miền núi Sơn La ; đề xuất các bước hướng dẫn học sinh luyện tập kỹ năng chuyển đổi ngôi kể ; giới thiệu một số bài dạy thực nghiệm thểo phương pháp đề xuất
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)