Dòng Nội dung
1
Ácxen Béc người con của thế kỷ 20 / Irina Rađunxkaia, Lê Ngọc Thái - Đặng Chung dịch

H. : Thanh niên, 1980
337tr. ; 19cm 19cm

Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp Ácxen Béc. Tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp phấn đấu vì sự phát triển xã hội thế kỷ 20 của Ácxen Béc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Anh chọn nghề gì / V. Pécmiác; Võ ẤT (dịch)

H. : Lao động, 1974
279 tr. ; 19 cm 19 cm

Giới thiệu các loại nghề nghiệp trong các ngành kinh tế quốc dân Liên Xô thông qua các mẩu chuyện ngắn để hiểu được đặc điểm các công việc ở nhà máy, hầm mỏ và tương lai của các nghề đó
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bác sĩ Tachiana : Truyện dài 3 tập / V. Caverin ; Tô Thi dịch

H. : Phụ nữ, 1977
235tr ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bàn về cách mạng tư tưởng và văn hoá / V. Lê - nin

H. : Sự thật, 1970
321 tr. ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bàn về Hồng quân / V.I. Lênin

H. : Quân đội nhân dân, 1976
47tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)