Dòng Nội dung
1
Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh Ngọc

H. : Thể thao và Du lịch, 2021
344tr. : ảnh, bảng ; 21cm 21cm

Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)