Dòng Nội dung
1
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không nóng giận / Sophie Dominique Rougier ; Minh hoạ: Clémence Daniel ; Nguyễn Thế Công dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. : hình vẽ, bảng ; 17cm 17cm

Gồm 50 quy tắc dễ thực hiện để bạn có thể giữ bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào như trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống vợ chồng, với các con, với những người cao tuổi, trong công việc
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Kiểm soát xung đột / Latifa Gallo ; Trần Thị Khánh Vân dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
92tr. : hình vẽ, bảng ; 17cm 17cm

Gồm 50 quy tắc giúp bạn hiểu về bản chất của một xung đột, gây dựng lại một mối quan hệ lành mạnh dựa trên việc cải thiện giao tiếp, phòng ngừa và tháo ngòi xung đột, kiểm soát các xung đột, khẳng định bản thân, giải quyết căng thẳng do xung đột
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bàn về kiểm kê kiểm soát / V.I. Lênin

H. : Chính trị Quốc gia, 1998
267tr. ; 22cm. 22cm.

Tư tưởng của V.I. Lênin về vai trò quan trọng của nhiệm vụ kiểm kê, kiểm soát trong công tác quản lí, đặc biệt là quản lý kinh tế
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đánh giá khả năng hấp phụ CR(VI) trong môi trường nước của vật liệu tổ hợp PANi/vỏ quả cà phê : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vũ Thị Mai; TS. Đỗ Thủy Tiên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
43tr. ; 29cm 29cm

Tổng hợp vật liệu dạng compozit từ PANi và vỏ quả cà phê.Đánh giá cấu trúc bề mặt của vật liệu tổ hợp thông qua dữ liệu ảnh SEM, phổ IR và dánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) của các vật liệu tổ hợp chế tạo được. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ Cr(VI) của vật liệu tổ hợp: pH, thời gian hấp phụ, khối lượng vật liệu, nồng độ Cr(VI) ban đầu. Xác định dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu tổ hợp đối với Cr(VI).
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
Implementing NAP and NAC security technologies : The complete guide to network access control / Daniel V. Hoffman

Indianapolis, IN : Wiley Pub, 2008
xxi, 266 p. : ill. ; 24cm 24cm

Giới thiệu về thuật ngữ và công nghệ kiểm soát truy cập mạng NAC/NAP. Trình bày tiêu chuẩn của giải pháp NAC/NAP. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NAC/NAP trên các sản phẩm như: Cisco NAC, Microsoft NAP, Mobile NAC, Fiberlink NAC và một số sản phẩm khác
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)