Dòng Nội dung
1
Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2010 đến năm 2020 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Hoàng Hảo ; TS. Ngô Thị Lan Hương(Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
73tr. ; 29cm 29cm

Làm sáng tỏ việc lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộ tỉnh Sơn La trong những năm 2010 đến năm 2020. Tổng kết, đánh giá những thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm để vận dụng một cách sáng tạo chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước để có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
2
Dệt sứ - dệt lam thời xưa của dân tộc Thái Đen Sơn La / Cầm Hùng (Sưu tầm, biên dịch)

H. : Văn học dân tộc, 2011
367tr. ; 21cm 21cm

Tìm hiểu cách tổ chức cưới xin của người Thái đen cụ thể về cách ăn cách nói, cách hát của người làm sứ làm lam từ lúc cử lam đi thăm dò cho đến lễ cuối cùng là làm lễ công ơn bên ngoại
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lễ tang họ Lò bản Tặt. Quyển 1 / Lò Xuân Dừa

H. : Văn hoá thông tin, 2014
687tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu về đặc điểm kinh tế - xã hội, phong tục tập quán của người Thái bản Tặt, Tường Tiến, Phù Yên, Sơn La. Tìm hiểu về các nghi thức lễ tang, lịch trình lễ tang, phiên dịch và phiên âm những bài mo của người Thái bản Tặt
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lễ tang họ Lò bản Tặt. Quyển 2 / Lò Xuân Dừa

H. : Văn hoá thông tin, 2014
503tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu về các nghi thức lễ tang của người Thái bản Tặt ở Tường Tiến, Phù Yên, Sơn La. Tìm hiểu về nghi thức mo đi đường, mo tiễn hồn người chết lên trời, mo bữa cơm đi, mo đóng cửa mả, mo vía. So sánh nghi thức tang lễ của các dòng họ vùng Phù Yên, Sơn La
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Lịch Thái Sơn La. Quyển 1 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung

H. : Khoa học xã hội, 2015
375tr. : Ảnh, bảng ; 21cm 21cm

Một số kiến thức chung về lịch. Khái quát ngữ hệ Thái, dân tộc Thái và người Thái Đen. Giới thiệu lịch của người Thái Đen Sơn La
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)