Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 10 / Hồ Ngọc Khải (Tổng Ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
108tr. : minh họa ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc 10 / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
92tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chủ đề "Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng (Hình học lớp 10)" : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Cao Hà Trang ; TS. Nguyễn Ngọc Tú (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
102tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu lí luậ về dạy học trực tuyến (E-learning), dạy học kết hợp (B-learning) và một trường hợp cụ thể là lớp học đảo ngược (Flipped Classroom). Nghin cứu chương trình Sách giáo khoa Hình học 10 hiện hành ở bậc THPT của Việt Nam nhằm tìm cách áp dụng các hành thức trên vào thực tiễn dạy học một cách thích hợp. Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học một số nội dung.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)
4
Applying information technology to intergrate guidance education into teaching the topic of Grade 10 functions : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Huyen Thanh ; Dr. Pham Thi Hong Hanh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
84tr. ; 29cm 29cm

Systematize the theoretical basis of IT application to integrate G.E in teaching Mathematics in general and in the topic of Function 10 in particular. The thesis shows the current situation of career guidance in high school, the level of IT use in teaching the topic. The function of integrating G.E of teachers today. The thesis proposes opportunities to apply IT to integrate G.E in teachingthe topic of Grade 10 Functions.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Bài tập đại số 10 / Vũ Tuấn (chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo,...

H. : Giáo dục, 2006
231tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)