Dòng Nội dung
1
Giáo dục nhân cách đào tạo nhân lực : Góp phần triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá VIII / Phạm Minh Hạc

H. : Chính trị Quốc gia, 1997
155tr. ; 19cm. 19cm.

Trình bày hiện trạng và xu thế phát triển nguồn lực con người; Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của nền giáo dục Việt Nam
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Taking sides : Clashing views on controversial issues in management / selected, edited, and with introductions by Marc Street

Dubuque : McGraw-Hill/Dushkin, 2005
xxxv, 357 p. ; 23cm 23cm

Đưa ra những vấn đề còn đang tranh cãi về quản lý. Những vấn đề về tổ chức hành vi và quản lý nguồn nhân lực con người. Các chiến dịch quảng cáo, quản lý môi trường và quản lý quốc tế.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5