Dòng Nội dung
1
Chủ nghĩa xã hội và nhân cách. dịch từ nguyên bản tiếng Nga / Tập 2 : Đỗ Trọng Thiều, Đào Anh San (dich), Dương Ngọc kỳ hiệu đính

H. : Nxb. Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1984
262tr. ; 19cm. 19cm.

Trình bày sự phát triển nhân cách về mặt đạo đức. Tự do và trách nhiệm của nhân cách. Giáo dục nhân cách trong tập thể lao động. Những phương pháp giáo dục nhân cách xã hội chủ nghĩa
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Effective character education : A guidebook for future educators / Merle J. Schwartz (ed.), Larry Nucci, Marilyn Watson...

Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2008
xiii, 176 p. : fig., tab. ; 23cm 23cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục nhân cách đào tạo nhân lực : Góp phần triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá VIII / Phạm Minh Hạc

H. : Chính trị Quốc gia, 1997
155tr. ; 19cm. 19cm.

Trình bày hiện trạng và xu thế phát triển nguồn lực con người; Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của nền giáo dục Việt Nam
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Giáo trình đánh giá nhân cách / Nguyễn Đức Sơn

H. : Đại học Sư phạm, 2018
188tr. ; 24cm 24cm

Trình bày các vấn đề chung về đánh giá nhân cách; một số vấn đề về rối nhiễu nhân cách; nguồn thông tin và kĩ thuật đánh giá nhân cách; một số công cụ đánh giá nhân cách
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)