Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển thành phần năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8 – 9 thành phố Hà Nội / Tạ Hữu Minh, Ngô Bằng Giang // Tạp chí Khoa học 2020.-Số 67, tr.91-99
Bài viết đưa ra 6 test tâm lí và 8 test chuyên môn sử dụng đánh giá thành phần năng lực trí tuệ của học sinh năng khiếu Cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội. Bài viết tiến hành thực nghiệm trên các đối tượng nghiên cứu, qua đó, đánh giá ảnh hưởng của tập luyện Cờ vua tới sự phát triển các thành phần năng lực trí tuệ của học sinh năng khiếu Cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)
2
Bách khoa tri thức học sinh / Lê Huy Hoà (chủ biên), Dương Quốc Anh, Đào Xuân Cường,...

H. : Văn hoá thông tin, 2001
1507tr. ; 24cm. 24cm.

Giới thiệu những kiến thức toàn diện về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: Vũ trụ huyền bí, khoa học và công nghệ vũ trụ, khoa học trái đất, toàn cảnh thế giới, thế giới động vật - thực vật, khoa học nhân thể, vườn thực phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học, văn hoá, nghệ thuật, giải trí, hành trình của những con số
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hạnh Phương

H. : Khoa học Xã hội, 2020
222tr. : bảng ; 21cm 21cm

Đề xuất các biện pháp sư phạm bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho học sinh thông qua dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT, góp phần phát triển năng lực và những phẩm chất cao đẹp cho các em học sinh...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học toán chuyển động đều lớp 5 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Đào Thị Huyền ; ThS. Lê Thu Phương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
60tr. ; 29cm 29cm

Đề xuất một số biện pháp sư phạm để bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học nội dung toán chuyển động ởTiểu học nhằm phát huy tính độc lập sáng tạo của học sinh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
Bồi dưỡng năng lực thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5 : Luận văn thạc sĩ / Bùi Thị Mai Kim ; TS. Phạm Thị Hòa (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
98tr. ; 29cm. + 29cm. +

Tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài; Tìm các biện pháp bồi dưỡng năng lực thuyết trình, tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5; Thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của những đề xuất mà luận văn đưa ra.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)