Dòng Nội dung
1
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : (Dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị) / Ngô Tuấn Nghĩa,...

H., 2019
180tr. ; cm. cm.

Giới thiệu nhập môn kinh tế chính trị. Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Tâm lý học phát triển / Trương Thị Khánh Hà

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
323tr. ; 24cm 24cm

Những vấn đề chung của tâm lý học phát triển. Nghiên cứu đối tượng, các quan điểm về lí thuyết, bản chất của sự phát triển tâm lí con người; các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em, thanh thiếu niên, tuổi trưởng thành, trung niên và người cao tuổi
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
<300=Ba trăm> bài tập phong cách học tiếng Việt : (có giải đáp) / Đinh Trọng Lạc

H. : Giáo dục, 1999
364tr. ; 20cm 20cm

Những nét chung về phong cách học. Các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt. Ngôn ngữ nghệ thuật. Các phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt
Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A course on topological vector spaces / Jurgen Voigt

Cham, SW. : Birkhauser, 2020
viii, 155 p. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A guide to spectral theory : Applications and exercises / Christophe Cheverry, Nicolas Raymond

Cham, SW. : Birkhauser, 2021
xx, 258 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)