Dòng Nội dung
1
Are financial sector weaknesses undermining the East Asian miracle? / Stijin Claessens, Thomas Glaessner

Washington, D.C : The World Bank, 1997
v, 41p. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chiến lược RTA của các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Thị Ái Lâm,....

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2018
195tr. ; 21cm 21cm

Trình bày khái niệm, chiến lược và xu thế phát triển RTA ở Đông Á; chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia; so sánh chiến lược tham gia RTA của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia RTA
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Lợi (Chủ biên),...

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2016
217tr. ; 21cm 21cm

Khái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đông Á phục hưng : Ý tưởng phát triển kinh tế : sách tham khảo / Indermit Gill...; Triệu Thành Nam (dịch)

H. : Văn hoá Thông tin, 2007
428tr. ; 24cm. 24cm.

Cung cấp một số thông tin và số liệu mới nhất về quá trình phục hưng, tình hình thương mại, hoạt động sáng tạo, tài chính, vấn đề ở các thành phố, sự bất bình đẳng, tham nhũng... cùng những giải pháp khắc phục những trở ngại, yếu kém của các nền kinh tế Đông Á
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đương đầu với tham nhũng ở Châu Á những bài học thực tế và khuôn khổ hành động

H. : Nxb. Tư pháp, 2005
327tr. ; 24cm. 24cm.

Những vấn đề về tham nhũng công và thuộc khu vực công.Tình trạng tham nhũng càng trở nên nhức nhối và trầm trọng. Hiện tại khu vực Đông Á cần có những điều kiện gì để giải quyết tình trạng này?
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)