Dòng Nội dung
1
A writer’s resource : A handbook for writing and research / Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey

New York : McGraw-Hill, 2011
xxxi, 617, CR-3 p. : col. ill., col. maps ; 22cm 22cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A writer's resource : a handbook for writing and research / Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz

Boston : McGraw-Hill, 2002
532p. ; 21cm. 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A writer's resource : A handbook for writing and research / Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey

New York : McGraw-Hill, 2010
602 p. : ill. ; 22 cm 22 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
An information security handbook / John M.D. Hunter

New York : Springer, 2001
xiv, 226 p. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các công đoàn trên thế giới : Sổ tay / G.E. Ca-na-ép, A.S. Prô-tô-pô-pốp; Bùi Năng dịch

H. : Nxb Lao động, 1984
577tr. ; 19cm 19cm

Tóm tắt lịch sử, những nét cơ bản đặc trưng hoạt động của các công đoàn các nước trên thế giới và các liên minh công đoàn quốc tế chủ yếu như: Liên hiệp công đoàn thế giới, Liên đoàn lao động thế giới, các Liên minh công đoàn quốc tế...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)