Dòng Nội dung
1
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thúy Quỳnh

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm 21cm

Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<1111=Một ngàn một trăm mười một> câu đố dễ nhớ / Dân Huyền (sưu tầm, biên soạn)

H. : Khoa học xã hội, 2015
240tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
<999 = Chín trăm chín mươi chín> lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức : Sưu tầm - tuyển chọn - giải thích - bình luận / Nguyễn Nghĩa Dân

H. : Khoa học xã hội, 2015
233tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu tên cuốn sách. Khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao VIệt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận 999 lời tục ngữ, ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
AChât. Sử thi của dân tộc Ta - Ôi : Song ngữ Ta - Ôi - Việt / Quyển 1 : Kê Sửu

H. : Khoa học xã hội, 2015
550tr. : bảng ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
AChất. Sử thi của dân tộc Ta - Ôi : Song ngữ Ta - Ôi - Việt / Quyển 2 : Kê Sửu

H. : Khoa học xã hội, 2015
462tr. : ảnh ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)