Dòng Nội dung
1
"Các phương pháp xây dựng các phân bố thống kê lượng tử" : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Dương Thị Thu Huyền; Lưu thị Kim Thanh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2007
40tr ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
2002 World development indicators

Washington, D.C. : International Bank for Reconstruction and Development, 2002
xxvii, 405p. : ill. ; 28cm 28cm
The World Bank

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
An Introduction to Statistical Learning / Gareth James

New York : Springer, 2013
426p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập vật lí lí thuyết. Tập 2, Cơ lượng tử - Vật lý thống kê / Nguyễn Hữu Mình (chủ biên), Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, Lê Trọng Tường

H. : Giáo dục, 1990
379tr. ; 21 cm 21 cm


Đầu mục:86 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Trần Thanh Huyền; Kiều Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
42tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)