Dòng Nội dung
1
A C++ primer for engineers : an object-oriented approach / K. Ponnambalam, Tiuley Alguindigue

New York : McGraw-Hill Co., 1997
xx, 293 p. : ill. ; 24 cm. + 24 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A computer science tapestry : exploring programming and computer science with C++ / Owen L. Astrachan

Boston : McGraw-Hill, 2000
xxxi, 848 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Activities manual to accompany programmable logic controllers / Frank D. Petruzella

New York : McGraw-Hill Higher Education, 2005
iii, 267p. : ill. ; 28cm 28cm

Cung cấp các câu hỏi kiểm tra và bài tập lập trình được thiết kế để hỗ trợ sinh viên trong việc tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của các bộ điều khiển logic lập trình được. Thích hợp cho sử dụng trong hầu hết các khóa học PLC cơ bản.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Advanced programming using Visual Basic 2005 / Julia Case Bradley, Anita C. Millspaugh

Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2007
xxii, 650 p. : ill. ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Advanced programming using Visual Basic, version 6.0 / Julia Chase Bradley, Anita C. Millspaugh

Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2001
xiv, 655 p. : ill ; 28 cm + 28 cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)