Dòng Nội dung
1
Algebra for college students / Julie Miller, Molly O'Neill

Boston : McGraw-Hill, 2004
xxii, 1016 p : col., ill. ; 27cm 27cm

Các kiến thức lý thuyết và bài tập về đại cao cấp dành cho sinh viên như: số thực, các hàm số, tuyến tính và phi tuyến tính, hữu tỷ, số mũ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Áp dụng các phương pháp giải tích để giải các bài toán đại số trung học phổ thông : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Đại số / Triệu Thị Thuý Nga; Phạm Lương Bằng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành], 2012
43tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập lý thuyết hàm biến phức / L.I Vonkôvưski,G.L. Lunxơ, I.G. Aranôvich ; Nguyễn Thuỷ Thanh dịch

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
619tr. ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập về hàm số và đồ thị / Vũ Tuấn, Lê Chung Anh

H. : Giáo dục, 1988
168tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài toán cực trị của hàm số : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Đại số / Đinh Thị Hậu; Nguyễn Thị Kiều Nga (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
73tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)