Dòng Nội dung
1
Academic writing : From paragraph to essay / Dorothy E. Zemach, Lisa A. Rumisek

London : Macmillan Education, 2005
131p. : ill ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Complete English essay course = Luận Anh văn / Trần Văn Điền

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2010
293tr. ; 21cm. 21cm.

Gồm những bài luận bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau: Tự nhiên, giáo dục, đọc, du lịch, ngôn ngữ, thể thao, khoa học,... Cuối mỗi bài luận có giải thích về từ vựng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Encounters : readings and the world / Pat C. Hoy, II, Robert DiYanni

New York : McGraw-Hill Co.,, c1997
777 p. : col. ill., map ; 22 cm. 22 cm.

Trình bày cấu trúc và phương pháp viết một bài luận tiếng Anh, giới thiệu một số bài luận về một số các chủ để, một số bản luận nháp và cách sửa chữa
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Essay Writing for English tests / Gabi Duigu ; Nguyễn Thành Yến (chú giải tiếng Việt)

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2012
68p. ; 26cm 26cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
The McGraw-Hill reader : Issues across the disciplines / [edited by] Gilbert H. Muller

Boston : McGraw-Hill, 2006
xxxv, 827, [25] p., [8] p. of plates : ill. (some col.) 23CM ; 23cm 23cm

Hướng dẫn cách viết các bài luận theo nguyên tắc cơ bản. Cách đọc, tư duy qua bài luận. Giới thiệu cách viết và tham khảo một số bài luận mẫu theo các chủ đề
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)