Dòng Nội dung
1
Biện pháp quản lí công tác chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hóa ở trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông / Vũ Hải Yến // Tạp chí Khoa học 2019.-Số 52, tr.137-148
Đề xuất một số biện pháp cho giáo viên chủ nhiệm như chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp, đổi mới nội dung công tác chủ nhiệm lớp và đổi mới kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục đa văn hoá.

2
3
Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông / PGS.TS. Hà Nhật Thăng (ch.b.), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ

H. : Giáo dục Việt Nam, 2004
71tr. ; 21cm 21cm

Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chỉ ra những nội dung và cách thức thực hiện các công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm / Hoàng Tố Nga

H. : Lao động, 2011
195tr. ; 24cm 24cm

Trình bày kĩ năng công tác giáo viên chủ nhiệm, những văn bản cần thiết cho công tác chủ nhiệm
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Một số vấn đề trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT hiện nay / Nguyễn, Thanh Bình (ch.b),...

H. : Đại học Sư phạm, 2011
239tr. ; 24cm 24cm

Tìm hiểu những vấn đề chung về giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường PTTH cùng một số nội dung cần quan tâm trong công tác chủ nhiệm lớp hiện nay
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)