Dòng Nội dung
1
<30=Ba mươi> năm khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

H. : Giáo dục Việt Nam, 2005
154tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Giới thiệu quá trình 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
<40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
180tr. : ảnh ; 24cm 24cm

Giới thiệu quá trình 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp / Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Tuyết Minh (tuyển chọn và giới thiệu)

H. : Công an Nhân dân, 2008
687tr. ; 24cm. 24cm.

Giới thiệu gần 200 bài thơ, văn của Bác được sắp xếp chủ yếu theo thời gian sáng tác và các bài viết, bài bình luận của các nhà hoạt động chính trị, các nhà văn hoá, các nhà nghiên cứu giảng dạy, nhà phê bình về giá trị giáo dục, nghệ thuật và đặc trưng phong cách ngôn ngữ trong thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đầu mục:31 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hồ DZếnh tác phẩm chọn lọc / Vũ Quần Phương giới thiệu

H. : Văn học, 1988
182tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Kỉ niệm đồng sim : Tập thơ - văn (Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM) / Dương Văn Hiệp,...

Hà Bắc.: : Hội văn nghệ Hà Bắc, 1981
275tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)