Dòng Nội dung
1
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thúy Quỳnh

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm 21cm

Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
"Tày Pú Xấc" đường chinh chiến dựng Mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Nguyễn Văn Hòa

H. : Nxb.Sân khấu, 2016
831tr. ; 21cm 21cm

Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc / Tô Ngọc Thanh

H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017
168tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đại cương về người Thái Tây Bắc; hình thức sinh hoạt âm nhạc, những làn điệu dân ca và nhạc cụ dân gian, các loại múa và âm nhạc cho múa... của người Thái Tây Bắc. Giới thiệu một số tư liệu về các ghi âm Thái; lời ca, âm điệu và nhịp điệu đặc trưng trong âm nhạc Thái Tây Bắc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ba truyện thơ người Thái đen ở Mường Thanh / Tòng Văn Hân

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017
443tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu hình thức kể chuyện của người Thái đen ở Mường Thanh, Điện Biên và đầy đủ nội dung ba truyện: Truyện nàng Hai, chàng Xông Ca nàng Xi Cay và truyện Cái Đăm cái Đón, cả bản phiên âm tiếng Thái và bản dịch tiếng Việt
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Biểu tượng nước từ văn hoá đến văn học dân gian Thái / Đặng Thị Oanh

H. : Sân khấu, 2016
631tr. ; 21 cm 21 cm

Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hoá, văn học gian gian Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)