Dòng Nội dung
1
2
3
<2400=Hai nghìn bốn trăm> bài tập hoá học : Dùng cho học sinh THPT, học sinh dự thi Đại học và học sinh chuyên hoá / N. E. Cuzmenco, V. V. Eremin; Hoàng Nhuận, Hoàng Mai Hương (dịch)

H. : Khoa học kỹ thuật, 2002
642tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Tập hợp 2400 các bài tập về hoá học đại cương, hoá học vô cơ, hoá học hữu cơ và một số đề thi vào các trương đại học môn hoá học kèm theo hướng dẫn và lời giải của các phần
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A problem-solving approach to aquatic chemistry / James N. Jensen

New York : Wiley, 2003
xiv, 585 p. : ill. ; 26 cm. + 26 cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Analytical chemistry : An introduction / Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holle

Philadelphia : Saunders College Pub., 1994
xvi, 612, 45, 18 p. : ill. ; 27 cm. 27 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)