Dòng Nội dung
1
Bài tập đại số tuyến tính : (Sách dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng) / Nguyễn Duy Thuận

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2006
300tr.: hình vẽ ; 24cm 24cm

Giới thiệu tóm tắt lí thuyết và bài tập của từng nội dung trong đại số tuyến tính bao gồm: nhóm, vành, trường, định thức, không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính; ma trận và dạng song tuyến tính, dạng toàn phương
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập quy hoạch tuyến tính / Phí Mạnh Ban

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2007
379tr. ; 21cm 21cm

Trình bày phương pháp đơn hình và bài toán đối ngẫu. Giới thiệu khái quát về thuật toán ellipsoid và phương pháp điểm trong cho qui hoạch tuyến tính
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài toán quy hoạch tuyến tính / Ngô Hân

H. : Nxb.Đại học sư phạm Hà Nội 2, 1994
122tr. ; 27cm 27cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đại số cao cấp. Tập 1, Đại số tuyến tính / Trần Văn Hạo

H. : Giáo dục, 1973
156tr. ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Deep linear learning: All local minima are global : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Thi Ha; PhD. Pham Viet Hung (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
29p. ; 29cm + 29cm +

Trình bày ý tưởng về bằng chứng thực tế rằng Sâu mạng tuyến tính với suy hao tùy ý: Tất cả các cực tiểu cục bộ là toàn cục và các kết quả liên quan của nó.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)