Dòng Nội dung
1
Design a STEM activity with the challenge of building a wind power plant model : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Hien Thuong ; Nguyen Anh Dung (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
62p. : ill. ; 29cm 29cm

Thiết kế hoạt động STEM với thử thách tạo ra mô hình nhà máy điện gió nhằm phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học sinh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
2
Ảnh hưởng của điều kiện công nghệ lên cấu trúc và tính chất của vật liệu từ cứng SmCo5 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thanh; Nguyễn Văn Dương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
29tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Ảnh hưởng của khuyết tật điểm lên hằng số mạng của bán dẫn silic : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Đỗ Thị Hồng Nhung ; TS. Phan Thị Thanh Hồng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
30tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về cấu trúc tinh thể của bán dẫn Si; Xây dựng lại các biểu thức giải tích xác định hằng số mạng của bán dẫn khi lý tưởng và khi có khuyết tật điểm; Tính số theo các biểu thức giải tích thu được cho Si.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Ảnh hưởng của kích thước hạt lên đặc trưng phổ tổng trở của vật liệu LaNi5 và LaNi3,55Al0,3Mn0,4Co0,75 : Luận văn Thạc sĩ Vật lí / Vũ Đình Hoàng; GS.TS. Lưu Tuấn Tài (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
57tr. ; 29cm + 29cm +

Chế tạo hợp kim vật liệu LaNi5 và LaNi3,55Al0,3Mn0,4Co0,75. Nghiên cứu phân tích nhiễu xạ X cho biết cấu trúc tinh thể và pha tinh thể của vật liệu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)