Dòng Nội dung
1
Các hình thái tham nhũng : Giám sát khả năng tham nhũng ở cấp ngành (sách tham khảo) / J. Edgadro Campos, Sanjay Pradhan

H. : Văn hoá thông tin, 2008
597tr. ; 25,5cm 25,5cm

Gồm các nghiên cứu của các ngành về vấn đề tham nhũng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tham nhũng và hệ thống quản lí tài chính công. Những thách thức trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ : Sách tham khảo dùng cho các trường Đại học / Nguyễn Thái Yên Hương,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
699tr. : bảng ; 24cm 24cm

Tìm hiểu lịch sử, văn hoá và xã hội Hoa Kỳ. Hệ thống chính trị, pháp luật, kinh tế và các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cách dạy cách học cách sống trong thế kỷ XXI: Khảo sát triết lý giáo dục của Deway và Makiguchi để đưa ra phương thức giáo dục mới cho nhân loại / Daisaku Ikeda, Larry Hickman; Trần Quang Tuệ(dịch)

H. : Chính trị Quốc gia, 2019
350tr. ; 24cm 24cm

Bao gồm các cuộc đối thoại của các chuyên gia luận bàn, trao đổi về nhiều chủ đề quan trọng mà xã hội con người đang phải đối mặt như: triết học Dewey trong thế kỷ XXI, sứ mạng của giáo dục, đối thoại và chủ nghĩa dân chủ, khoa học triết học tôn giáo
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cây xanh tiêu điểm của sự sống : Sách tham khảo dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng giáo viên và học sinh phổ thông / Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Duy Minh

H. : Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015
127tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về tế bào thực vật, các quá trình sinh lí, sự sinh trưởng phát triển của cây xanh và các ứng dụng thực tế của cây xanh trong đời sống và sản xuất
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chơi đến cùng - Tình báo Mỹ trong kỷ nguyên khủng bố : Sách tham khảo / Michael V. Hayden ; Đinh Trọng Minh dịch

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
638tr. : bảng ; 24cm 24cm

Cung cấp những thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động tình báo, chống khủng bố của Mỹ; sự phản ứng của tình báo Mỹ trong bối cảnh bị khủng bố; những việc NSA làm trước và sau vụ khủng bố 11/9, bao gồm cả chương trình giám sát chống khủng bố gây tranh cãi...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)