Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trường THPT Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Trần Thị Diệu Thu ; Trịnh Khắc Tỉnh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
42tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Làm rõ cơ sở lý luận, tiến hành điều tra khảo sát thực tiễn và tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trường trung học phổ thông Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông / Nguyễn Thị Côi

H. : Đại học Sư phạm, 2016
175tr. ; 24cm 24cm

Khái quát chung về các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Đưa ra bài học lịch sử trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông như: bài học lịch sử trên lớp; bài học lịch sử tại thực địa, nhà bảo tàng, nhà truyền thống.
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chế tạo và sử dụng thí nghiệm trong dạy học bài " Dòng điện Fu-cô" Vật lí 11 nâng cao : Khóa luận tốt nghiệp / Hà Thị Thanh Huyền; ThS. Ngô Trọng Tuệ (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành], 2016
50tr. ; 29cm 29cm

Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng thí nghiệm dạy học vật lý. Chế tạo và sử dụng thí nghiệm trong dạy học bài " Dòng điện Fu-cô" Vật lí 11- nâng cao. Dự kiến thực nghiệm sư phạm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học Toán : Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục / Lê Thu Phương ; PGS.TS. Trần Ngọc Lan, TS. Lê Ngọc Sơn (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
150tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nêu cơ sở lý luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học. Thực trạng hoạt động đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 5 trong dạy học môn toán. Thiết kế các tiêu chí và hướng dẫn sử dụng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 5 trong dạy học môn học trên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:67)
5
Dạy học các bài toán chuyển động ở tiểu học : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học / Phạm Quang Tiệp ; Nguyễn Thị Trang (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2004
69tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)