Dòng Nội dung
1
Tướng về hưu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Huy Thiệp

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa thông tin, 2011
393tr. ; 21cm. 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
4
5
Áp dụng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới VNEN vào thiết kế và tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản "Chí Phèo" - Nam Cao : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Phượng ; PGS.TS. Bùi Minh Đức (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
60tr. ; 29cm 29cm

Xác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tế để đề xuất quy trình dạy học đối với các bài học đọc - hiểu văn bản văn học ở lớp 11 theo định hướng ứng dụng VNEN; Đề xuất quy trình dạy học các bài học đọc - hiểu văn bản văn học ở lớp 11.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)