Dòng Nội dung
1
<188=Một trăm tám mươi tám> nước trên thế giới / Mai Lý Quang (chủ biên), Đỗ Đức Thịnh, Nguyễn Đức Dương,...

H. : Thế giới, 1999
644tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Giới thiệu đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hoá và những số liệu cơ bản về mọi mặt của 188 quốc gia trên thế giới
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Afghanistan / [compiled by] Eugene J. Palka

Guilford, CT : McGraw-Hill/Dushkin, c2004
xii, 104 p., 16 p. of plates : ill. (some col.), maps (some col.) ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
All the wild and lonely places : Journeys in a desert landscape / Lawrence Hogue

Washington, D.C. : Island Press [for] Shearwater Books, 2000
272 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
At the ends of the earth : a history of the polar regions / Kieran Mulvaney

Washington, DC : Island Press/Shearwater Books, 2001
286 p. : maps ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập Địa lí 10 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
120tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)