Dòng Nội dung
1
A history of beer and brewing / Ian S. Hornsey

Cambridge, UK : Royal Society of Chemistry, 2003
xvi, 742 p. : ill., maps ; 25 cm. 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Additives in water-borne coatings / Edited by Gerry Davison and Bruce Lane, consultants

Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2003
vii, 88 p. : ill ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Công nghệ 6 / Bùi Văn Hùng (Tổng Ch.b), Nguyễn Thị Cẩm Vân (chủ biên), Trần Văn Sỹ

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
48tr. : Minh hoa ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập Công nghệ 6 / Lê Huy Hoàng (Ch.b),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
51tr. : Ảnh ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập Công nghệ 7 / Đồng Huy Giới (ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
63tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)