Dòng Nội dung
1
2
Ảnh hưởng của hoạt động chạy 100 mét đến một số chỉ số tuần hoàn và hô hấp của học sinh trung học phổ thông : Luận văn Thạc sĩ Sinh học / Nguyễn Xuân Quảng ; Mai Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
103tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập đại số 10 : Ban khoa học tự nhiên , sách giáo khoa thí điểm, bộ 2 / Vũ Tuấn (Chủ biên), Trần Văn Hạo, Nguyễn Tiến Tài,..

H. : Giáo dục, 2003
275tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập đại số 10 : Ban khoa học tự nhiên, sách giáo khoa thí điểm, bộ 1 / Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), Phạm Thị Bạch Ngọc, Đoàn Quỳnh,...

H. : Giáo dục, 2003
244tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập đại số 10 : Ban khoa học xã hội / Phan Đức Chính, Ngô Hữu Dũng, Trần Kiều, Nguyễn Hữu Châu

H. : Giáo dục, 1994
56tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)