Dòng Nội dung
1
Đá cầu : Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm / Ngô Minh Viên (chủ biên), Nguyễn Ngọc Việt

H. : Giáo dục, 2007
143tr. ; 29cm. 29cm.

Trình bày lí thuyết chung về môn đá cầu; tập luyện kĩ thuật và chiến thuật đá cầu cơ bản; luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
Đầu mục:90 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giảng dạy và huấn luyện đá cầu

H. : Thể dục thể thao, 2001
128tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Giáo dục thể chất 10 - Đá cầu : Sách giáo viên / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.)

H. : Đại học Sư phạm, 2022
87tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Đá cầu / Đặng Ngọc Quang

H. : Đại học Sư phạm, 2010
139tr. : Hình ảnh, bảng ; 24cm 24cm

Giới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu, kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và một số điều luật thi đấu đá cầu cơ bản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)