Dòng Nội dung
1
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thúy Quỳnh

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm 21cm

Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ariya Cam Trường ca Chăm : Ariya Cam Bini. Ariya Xah Pakei. Ariya Glơng Anak. Ariya Ppo Parơng / Inrasara

H. : Thời đại, 2011
514tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ba-dan khát : Trường ca / Thu Bồn

H. : Thanh niên, 1977
90tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cảm hứng sử thi trong trường ca viết về đề tài chống Mĩ (của một số tác giả: Thu Bồn, Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo) : Luận văn thạc sĩ Văn học : Chuyên ngành: Lí luận văn học / Phùng Thị Thu Hiền; TS. Nguyễn Văn Nam (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2012
109tr. ; 29cm + 29cm +

Khẳng định vị trí của trường ca Việt Nam trong hệ thống thể loại thơ ca của văn học Việt Nam, thấy được thời kì vàng son của trường ca trong thời chống Mỹ cứu nước
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cấu trúc trường ca Hữu Thỉnh : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Đăng Điệp (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
120tr. ; 29cm + 29cm +

Tìm hiểu cấu trúc trường ca Hữu Thỉnh để thấy rõ hơn tài năng, vị trí cũng như đóng góp của ông trong quá trình phát triển, đổi mới trường ca Việt Nam hiện đại
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)