Dòng Nội dung
1
Combinatorial optimization / Bernhard Korte, Jens Vygen

New York : Springer, 2008
627p. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Convex Analysis /  R. Tyrrell Rockafellar

New Jersey : Princeton University, 1997
451p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Decoding the IT value problem : An executive guide for achieving optimal ROI on critical IT investments / / Gregory J. Fell

Hoboken : John Wiley & Sons, 2013
184 p. : ill. ; 24 cm 24 cm

Giải mã vấn đề công nghệ thông tin, một số hướng dẫn điều hành để đạt được ROI tối ưu về đầu tư CNTT quan trọng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Multicriteria optimization / Matthias Ehrgott.

Berlin : Springer, 2010
xiii, 323 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
On constraint qualification conditions for convex optimization without representation : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Hoang Tong Giang ; Dr. Nguyen Van Tuyen (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
34tr. ; 29cm + 29cm +

Nhắc lại một số kết quả cơ bản từ phép phân tích lồi được sử dụng trong phần tiếp theo
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)